Inkaldelse til generalforsamling og forældre info aften d. 3 februar 2016

12 jan

Så er det igen tid til at afslutte et år.

Alle inviteres til generalforsamling onsdag d. 3. februar kl. 20-22 i klubbens saranbang.

Vi ser frem til stor deltagelse og kan forhåbentlig få en god debat om klubben og dens fremtid. Alle aktive medlemmer har stemmeret, dog skal medlemmer under 15 år repræsenteres ved deres forældre.

Følgende medlemmer er på genvalg: Rolf Loberg, Asbjørn Laurberg, Christina Vitting, Lars Aasbjerg Jensen, Jesper Fly Hansen, Astrid Dinesen, Kristian Nielsen, Lau Dahl.

Følgende medlemmer ønsker ikke genvalg: Anders Brix

Følgende medlemmer af bestyrelsen er ikke på genvalg: Jonas Roum-Møller.

Da nuværende formand Kristian Nielsen er på genvalg til bestyrelsen skal der også vælges formand.

Medlemmer opfordres til at stille op til bestyrelsen eller til formandsposten.

Send for god ordens skyld en mail til bestyrelsen@lyngbytaekwondo.dk eller kontakt et af de fortsættende bestyrelsesmedlemmer på forhånd hvis du ønsker at stille op til bestyrelsen. Har du forslag, som du ønsker drøftet på generalforsamlingen, bedes du sende det på mail eller give det skriftligt til bestyrelsen senest d. 27. januar 2016.

Dagsorden for selve generalforsamlingen ser således ud:

Valg af ordstyrer
Valg af referent
Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
Forslag til ændring i klubbens vedtægter
-Tilladelse til at vælge revisor suppleant
-Tilladelse til at generalforsamlingen afholdes i løbet af de først 8 uger af året
Oplæg om udvikling af foreningens medlemmer
Behandling af indkomne forslag
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelses-suppleanter
Valg af formand
Valg af revisor
Eventuelt

Forældre info møde
En halv time før generalforsamlingen, vil vi også gerne invitere alle forældre til et kort informationsmøde kl. 19:30-20:00.

Formålet er at give generel information om klubben, bl.a. om gradueringsregler, hvordan klubben som frivillig forening bliver drevet, hvem der står for hvad i klubben, om klubbens principper, stævne deltagelse og andet relevant information vedrørende klubbens planer, ønsker og ambitioner.

Vi håber at se rigtigt mange forældre til dette korte møde (og håber naturligvis også at mange bliver følgende og deltager i generalforsamlingen); vi byder på lidt snacks og drikkevarer til mødet.

Mvh
Bestyrelsen

Kamphold – rettelse af tidspunkt

4 jan

Kære alle,

velkommen tilbage til et nyt Taekwondo-år, forhåbentligt er alle godt og grundigt udhvilede og klar til at give den en god skalle.

I forbindelse med starten af kampholdet på fredag d. 8 januar, så skal vi gøre opmærksom på at tidspunktet er kl 1700-1830, og ikke 1730-1900 som tidligere meldt ud.

 

Glædelig Jul og Godt Nytår

21 dec

Kære alle medlemmer og familier.

Så nåede vi til slutningen af et godt taekwondo-år, og vi vil derfor gerne ønske alle en rigtigt god Jul og et godt og endnu bedre nyt taekwondo år i 2016.

Vi starter træning igen mandag d. 4. januar, og står naturligvis klar til at starte hårdt op for at få brændt al jule-sulen af.

Tak for i år og på gensyn i 2016

 

 

Tillykke med gradueringen!

17 dec

Søndag den 13. december har vi afholdt graduering, hvor en del af klubbens mange børn og unge kæmpere bestod til nye bæltegrader.

Det var en fantastik hyggelig men også hård graduering, hvor der virkeligt blev gået til stålet, med teknik, kamp og gennembrydning af tagsten. Sabumnim Allan Olsen fra venskabsklubben Islev Taekwondo Klub, var den benhårde men fair censor, der vurderede om alle nu kunne deres teknikker, teori og dermed bestå eksamen.

Graduering i Lyngby Taekwondo Klub

Graduering i Lyngby Taekwondo Klub

Tillykke og kihap!

Opstart af Kamphold i Januar 2016

15 dec

D. 8. Januar 2016 starter vi et ugentligt kamphold om fredagen fra 1730 til 1900, hvor Mikkel vil være fast instruktør. For at deltage på kampholdet skal man som minimum have gult bælte, og man skal have (og medbringe!) sin egen tand- og skridtbeskytter til hver træning.

Vi har tidligere set at der er rigtigt stor interesse i at få vores eget kamphold med ugentlig træning, så vi håber naturligvis at der bliver stor tilslutning.  Holdet vil dog køre som en forsøgsordning frem til påske således at vi kan se om tilslutningen fortsat er lige så stor, og om der er behov og ønske om at fortsætte som en permanent ordning.

Husk at få anskaffet jeres eget beskyttelsesudtyr – udover tand- og skridt beskytter, så det vil være en god ide at få anskaffet arm- og benbeskyttere samt en hjelm. Skynd jer derfor at få skrevet disse ting  på juleønskelisten allerede nu således at i har udstyret i orden fra starten (indtil vi ved om ordningen fortsætter permanent er der ikke nødvendigvis grund til at investere i en kampvest endnu).

Klubsalget har noget beskyttelsesudtyr på lager, men inden jul bliver der kun chance for at købe fra klubsalget på torsdag d. 17 December til juleafslutningen.
Vi glæder os til at se en masse krigere til vores nye hold, og glæder os til snart at kunne stille op til nogen af de mange kampstævner der afholdes.

Vel mødt.