GM Cho gæstetræner — også for børn

25 jan

4618937_983122

Grandmaster Cho gæstetræner på torsdag

29. januar

17.00 — 18.00: Børn

18.15 — 19.30: Voksne

Dagsorden for den ordinære generalforsamling

13 jan

Som annonceret den 10. december 2014:

I henhold til foreningens vedtægter inviteres alle til generalforsamling onsdag d. 21. januar kl. 20-22 i klubbens saranbang.

Dagsorden
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse, samt budget for det kommende år
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af nye bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

25 Års Jubilæum i Islev Taekwondo Klub

13 jan

Jubi-islev-25

Islev holder 25 års jubilæumsfest den 31. januar. Flere fra Lyngby Taekwondo Klub deltager. Husk tilmeldingsfrist (se plakat).

Ændring af tekniktræningen om tirsdagen

12 jan

Fra og med tirsdag 13.1.2015 vil tekniktræning om tirsdagen kun vare til kl. 19.30. Fra kl. 19.30 til 20.00 vil der være træning specifikt for højbælter (rød og op). Dette gælder dog ikke første tirsdag i måneden, hvor der vil være kamptræning for alle med gult bælte og op.

Specialtræning hver anden mandag

4 jan

Sabumnim Allan Olsen fra Islev Taekwondo Klub vil i en periode træne klubbens voksenhold, fra mandag den 12. januar og hver anden mandag frem.

Alle på voksenholdet opfordres til at deltage i træningen, så alle kan få nyt input fra en ekstra højt gradueret træner.

Kort om sabumnim Allan Olsen:

  • 6. dan
  • Cheftræner i Islev Taekwondo Klub
  • Formand for TTU